Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Dec 22, 2008

NOTA UCAPAN DSAI PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG AUKU - Vol 2

Nota Perbahasan

1. Saya berpegang kepada pernyataan umum ekonomi, jika kita mempunyai pilihan untuk melabur dalam semua sektor , pilihlah dan laburlah dalam sektor pendidikan. Sejak memula kerjaya itulah yang saya pilih. Melabur dalam Yayasan Anda. Kita tidak akan tersilap kerana pulangan yang diperolehi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.


2. Kebimbangan saya dalam sektor pendidikan tinggi ini bukanlah terhadap keperluan kemudahan infrastrutur baru tetapi terhadap keperluan mengkaji semula kandungan, kurikulum dan minda graduan agar dapat memenuhi keperluan dan permintaan tenaga kerja dalam ekonomi baik tempatan maupun global yang dibekalkan oleh universiti-universiti tempatan.


3. Kemunduran mana-mana masyarakat atau Negara dapat dikesan dari kehilangan ilmu pengetahuan atau keengganan menerima, menyesuai dan memperbaiki melalui penghayatan pengetahuan dan penggunaan teknologi baru. Kini kita berada pada tahap bahaya akan kehilangan daya saing di peringkat global semata-mata kerana kemerosotan taraf pendidikan tinggi kita dan quality minda graduan yang dijana oleh universiti tempatan.


4. Dalam laporan Bank Dunia bertajuk “Malaysia And The Knowledge Economy: Building A World Class Higher Education System” yang dikeluarkan pada tahun 2007 membuat kesimpulan:

“kelebihan persaingan ekonomi Malaysia tidak lagi terjamin. Malaysia perlu mentransformasi dirinya kepada ekonomi innovatif dimana persaingan tidak lagi berdasar kepada pengeluaran besar-besaran, efisiensi berasaskan kos rendah dan tenaga buruh kasar yang murah dalam perancangan masa depan. Malaysia perlu mengintegrasi sains, teknologi dan kejuruteraan dalam proses pengeluaran, dimana daya kreatif, daya imaginasi dan daya rekacipta terjelma dan berintergrasi dalam budaya firma-firma dalam ekonomi negara.

5. Apa yang perlu dilaksanakan bagi meningkat quality dan standard university

i) Pendidikan tinggi perlu dikembang dan qualiti dipertingkatkan.
ii) Kawalan ke atas pentadbiran dan kewangan perlu dikendurkan. Ini bagi memberi ruang kepada universiti menekan kepada pembangunan ilmu serta menyerap dan mengambil ilmu baru dari seluruh pelusuk dunia.
iii) Mengeluar dan memperdagang ciptaan berinnovasi.
iv) Mengeluar tenaga mahir yang diperlukan dari sudut teknologi dan pengurusan oleh firma-firma.
v) Kerajaan perlu menggalak penubuhan dan perkembangan institusi pendidikan swasta.
vi) Membangun pusat kecemerlangan dan mengintergrasikannya dengan pusat-pusat penyelidikan dan pembangunan lain dengan kerjasama universiti-universiti.
vii) Meletak tanda aras prestasi akademik baik fakulti maupun pelajar bersandarkan prestasi universiti-universiti kelas dunia.

6. Graduan kolej dan university boleh dibahagikan dalam beberapa kategori :

a. Lulusan Universiti Awam seperti UM, UKM, USM, UiTM, UPM, UUM, Universiti Malaysia dan sebagainya.
b. Lulusan University Kerajaan Negeri seperti Unisel, Uni Sains Islam Malaysia, Kolej Uni TATI, U Teknikal Melaka, dan sebagainya
c. Lulusan University Swasta milik Agensi Kerajaan seperti Uniten, U Petronas, U Multimedia, University Kuala Lumpur dan sebagainya.
d. Lulusan University Swasta seperti, Limkokwing, Taylor Uni Kolej, Sunway Uni College, Sedarya Uni College, INTI Uni College dan sebagainya
e. Lulusan program University berkembar yang ditawarkan di banyak kolej dan university tempatan dengan university2 luar Negara
f. Lulusan University luar Negara di Malaysia seperti, U Nottingham (Semenyih), U Monash (Bandar Sunway), U Curtin (Kuching), U Swinburne (Miri), U Newcastle (akan dibina diJohore Bahru) dan sebagainya.
g. lulusan university luar Negara baik UK, USA, Australia, Canada, NZ, Jepun, German, Peranchis, Timur Tengah dan sebagainya

No comments: