Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Dec 29, 2011

AUKU: Tesis Sebab Relevan Gerakan Mahasiswa Berpolitik

Secebis tesis dan kajian ilmiah (Jabatan Sejarah UM) relevannya untuk mahasiswa berpolitik. Ini merupakan kajian deskriptif bukan cakap-cakap kosong dengan penuh nada emosi semata - mata. Tambahan, kalau rasa tidak puas dengan dissertasi ini, boleh saja mencari hasil tesis karangan Professor Madya Abu Bakar 'Mahasiswa Menggugat' (1973) penerbit UM. Kalau ada perbezaan, sila kemukakan kajian terperinci bukan omongan kosong semata-mata. -Abun

Gerakan Mahasiswa Di Universiti Malaya 1970

No comments: