Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Sep 27, 2011

Puisi: Pahlawan Kemerdekaan (Usman Awang)

(Kepada Pahlawan Pahang) 
PAHLAWAN, 
jika hilangmu tanpa pusara 
jika pusaramu tanpa nama 
jika namamu tanpa bunga 
penjajah mengatakan engkau derhaka 
maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya 


Gema seabad silam 
Inggeris datang meredah Pahang 
bersama peluru bersama senapang 
membunuh menangkap setiap pejuang 


Sungai Semantan berubah merah 
bukan sarap hilir ke kuala 
bukan rakit mudik ke hulu 
arus merahnya menjulang mayat 
pahlawan bangsa pahlawan rakyat 
tujuh liang dadanya tersayat 


Pahlawan! 
Untukmu derita untukmu penjara 
bukan bintang tersemat di dada 
semangatmu api negara berdaulat 
namamu terukir di jantung rakyat. 


~ Usman Awang (Dalam Puisi-puisi Pilihan, DBP) 


Dalam di lema masyarakat kita menilai siapa pejuang siapa penderhaka,maka lihatlah sajak ini 
Cerminan yang amat mudah untuk difahami semua yang masih kelir siapa itu pejuang 


TANPA NAMA yang dijulang 
TANPA BUNGA 
TANPA PUSARA 
digelar british sebagai derhaka 
Itulah pejuang sebenar 


 Boleh juga guna untuk Mat Indera?

No comments: