Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Nov 15, 2010

Kenapa aku support DSAI???

Perhatikan..dengar,buka hati & minda...
Perbahasan ini berlangsung pada 1995...
Dan ayat ini masih diguna sehingga sekarang..
Prinsipnya tidak pernah berubah...
Boleh cari video yang lebih awal daripada ini..
Zaman mudanya...


No comments: