Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Jun 19, 2010

Orang Islam pertama jumpa beras

Pada suatu masa, Khalifah Umar bin al-Khattab bertekad hendak menakluk kota Ubullah, sebuah kota berhampiran Basrah. Umar berkata, "Panggil Utbah bin Ghazwan untukku." Maka Utbah pun datang, lalu Umar menyerahkan panji pasukan yang berkekuatan tiga ratus orang lebih sedikit kepadanya sambil menjanjikan akan mengirimkan bantuan susulan jika boleh.

Setelah dilepaskan dan dinasihati khalifah, Utbah bin Ghazwan pun berangkat bersama pasukannya disertai beberapa orang wanita termasuklah isterinya dan isteri sebahagian tenteranya. Setelah jauh berjalan, mereka tiba di sebuah tanah yang banyak ditanami buluh tidak jauh dari Ubullah. Malangnya, saat itu mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan.

Sudah namanya manusia, apabila lapar semua tergendala. Maka Utbah memberi arahan kepada orang-orangnya, "Carilah sesuatu dari bumi ini yang boleh kita makan."

Tanpa membuang masa, mereka pun pergilah mencari apa-apa yang boleh mengisi perut mereka.

Seorang daripada mereka meriwayatkan.

Apakala kami mencari sesuatu yang boleh kami makan, kami masuk ke sebuah hutan dengan pohon-pohon yang lebat, kami menemukan dua macam pohon, yang pertama adalah kurma, sedangkan yang kedua adalah biji-biji kecil yang terbungkus dengan kulit yang berwarna kekuning-kuningan. Kami memetik kedua-duanya dan membawanya ke markas pasukan. Seorang daripada kami melihat biji-bijian kecil tersebut, dia berkata, "Ini adalah racun yang dipasang oleh musuh. Jangan dekatinya." Maka kami memilih kurma dan menyantapnya.


Ketika kami sedang menyantap kurma, tiba-tiba seekor kuda kami yang terlepas dari kekangnya mendekati biji-biji kecil tersebut dan memakannya. Demi Allah kami hampir menyembelihnya sebelum ia mati untuk mengambil dagingnya. Namun pemiliknya mencegah kami. "Biarkannya. Malam ini aku akan mengawasinya. Jika aku berasa ia akan mati maka aku akan menyembelihnya."

Apabila sampai waktu pagi, kami melihat kuda tersebut sihat wal afiat tidak kurang sesuatu pun. Maka saudara perempuanku berkata kepadaku, "Saudaraku, aku pernah mendengar bapa berkata bahawa jika racun dipanaskan dengan api maka ia tidak berbahaya."

Kemudian saudara perempuanku itu mengambil sebahagian biji-bijian kecil tersebut dan meletakkannya di atas pinggan sebelum menyalakan api di bawahnya.

Tidak lama kemudian, saudara perempuanku memanggil, "Ke marilah kalian, lihatlah, warnanya berubah menjadi kemerah-merahan." Kemudian biji-bijian itu terbelah dan terpisah dari kulitnya dan meninggalkan butir-butir berwarna putih.

Kami menghidangkannya untuk dimakan. Utbah berkata, "Sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah." Maka kami menyantapnya dan ternyata rasanya sangat nikmat. Kemudian kami mengetahui setelah itu bahawa biji-bijian tersebut bernama al-Aruz (beras).


1 comment:

RyuJi said...

nice bro..but u need to put your article reference..takut nnt kene claim plagiat...rase cikgu patut tau ape tu plagiat...mesti tau gak etika penerbitan...

so btter letak credit & references...