Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semangat dalam mereali-sasikannya, dan kesiapan untuk beramal serta berkorban dalam mewujudkannya.
Keempat rukun ini, yakni iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda. Kerana sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda

(Hasan Al-Banna)

Jan 14, 2009

Perak..Isu pemilikan Tanah

PERHATIAN..BERITA INI TIDAK TERKANDUNG DALAM MANA2 BERITA PROPAGANDA MILIK REJIM UMNO/BN..


Hasil Kajian ringkas

Isu pemberian Milikan Tanah oleh Kerajaan Negeri Perak

Kepada Pemilik di Kampung Tersusun dan Kampung Baru

Oleh: Aliff Bin Basri

Wakil Kampus Borneo BERSATU


1_478625074l

1) Kerajaan Negeri wajar meneruskan hasrat untuk mengagihkan 110,000 milikan tanah yang terdapat di Kampung Baru dan kampung Tersusun. Ini memang selaras dengan tanggungjawab kerajaan negeri untuk member hak kepada pihak yang sepatutnya. Ini turut disokong oleh Dr. Ahmad Atory Hussein, seorang pensyarah Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-undang UUM. Menurut beliau, pertikaian ini berlaku mungkin disebaban perbezaan ideologi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Tetapi apa salahnya sekiranya tanah itu diberi kepada penduduk kampung terbabit.(Utusan Malaysia, 26 Disember 2008, hlmn. 4)

2) Dari sudut perundangan, kerajaan negeri sebaiknya menunggu mesyuarat Majlis Tanah Negara untuk mendapatkan keputusan selepas perbincangan bersama Kerajaan Persekutuan. Ini seperti yang termaktub di dalam Perkara 91(5) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi:”Menjadi kewajipan perlombongan Majlis Tanah Negara untuk membentuk, dari semasa ke semasa, dengan berunding dengan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri dan Majlis Kewangan Negara suatu dasar negara untuk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di seluruh Persekutuan bagi, pertanian, perhutanan atau apa-apa maksud lain, dan untuk mentadbirkan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengannya; dan Kerajaan-Kerajaan Persekutuan dan Negeri hendaklah mengikuti dasar yang dibentuk sedemikian.”

Proses ini sebenarnya melengkapkan prosedur yang dibuat kerajaan negeri seperti yang terdapat di dalam Seksyen 76 Kanun Tanah Negara di mana pemberian tanah adalah dibawah hak kerajaan negeri. Kerajaan Negeri berhak menentukan status atau keputusan yang dibuat seperti menurut klausa ‘keadaan khas’ yang diperuntukan. Kerajaan Negeri harus memepertahankan hujah untuk meneruskan keputusan yang dibuat disetiap mesyuarat yang berlaku di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Ini perlu dilakukan kerana pihak Kerajan Negeri lebih arif tentang apa yang dilakukan di negerinya sendiri.

3) Kerajaan Negeri tidak perlu terperangkap dengan propaganda yang dilakukan oleh pihak lawan kerana ia merupakan tindakan provokatif yang saya percaya bertujuan untuk menidakkan usaha pihak Kerajaan Negeri untuk berkhidmat kepada rakyat negeri Perak. Pada mereka, mereka lebih suka rakyat menerima keputusan atau sebarang imbuhan yang diberikan oleh pihak mereka sendiri kepada rakyat.

Keputusan ini juga bukan merupakan gimik politik, tetapi ia adalah sebagai tanggungjawab Kerajaan Negeri untuk melaksanakan tanggungjawab menurut prioriti(awlawiyyat) yang telah dipertimbangkan. Dari sudut politik, sekiranya keputusan ini dilaksanakan, ia mampu untuk meningkatkan lagi sokongan rakyat terhadap Kerajaan Negeri di bawah Pakatan rakyat.

Kekangan:

a) Tidak dapat maklumat tentang senarai nama kampong-kampung yang dikatakan kerajaan Negeri bahawa terdapat pemilikan kampong-kampung lain yang diberikan milikan, tetapi tidak jadi isu.

b) Kelemahan dalam mentafsir dari sudut perundangan kerana kurang maklumat tentangnya. Mohon ‘back-up’.

Sumber:BersatuPerak

No comments: